registratie

Nederlandse Vereniging Voor Mesologie

nvvm

De Nederlandse Vereniging Voor Mesologie (NVVM) regelt onder meer het tuchtrecht, de klachtenprocedure en de beroepsethiek. Ook draagt zij bij aan een betere samenwerking met de diverse disciplines binnen de gezondheidszorg.

Het Register vormt de bescherming van de Mesoloog en daarmee de kwaliteitswaarborg voor de patiënt. Er bestaat er een titelbescherming van de Mesoloog en iedere Mesoloog wordt gehouden aan de reglementen van het beroep. Een Mesoloog dient volgens strakke richtlijnen praktijk uit te oefenen, zich te houden aan de gedragscode van de beroepsgroep en zich regelmatig bij te laten scholen.

 

RBCZ-logo_CMYK_payoff-300x145

Mijn praktijk is aangesloten bij het onafhankelijk registratie-instituut Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

 

2022-vbag-logo-zwarte-letters-tp-nieuw-logo-transparant-1642770254

Per 01-01-2020 is mijn praktijk ook aangesloten bij de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG). Op de website van VBAG staat ook deze link hoe om te gaan met klachten.