klachtenprocedure

Heb je een klacht? Wat nu?

Het kan zijn dat je niet tevreden bent over de behandeling. Het is belangrijk om deze onvrede met mij te bespreken. Komen wij er samen niet uit dan kun je gebruik maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris via de VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeskunde). Meer hierover vindt je hier.