kosten

kosten

De kosten van een kinderconsult tot en met 12 jaar bedraagt € 78,00
De kosten voor een volwassenenconsult bedraagt € 98,00
Een weekendconsult bedraagt € 108,00

Een consult duurt ongeveer 60-70 minuten.

Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden de consulten van Mesologie. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij en de door u afgesloten aanvullende polis. Voor informatie over 2020 of uw verzekering mesologie vergoedt, verwijs ik u naar deze link op de website van www.mesologen.nl.