Patientenvoorbeeld 4

  vrouw met slechte wondgenezing
Patiënt: Vrouw: 51 jaar, beroep: lerares.
Klachten: Na een aangeboren heupprobleem wordt de patiënt in 2000 geopereerd voor een kunstheup. Drie jaar later ontstaat er een irritatie van het littekenweefsel. Er ontstaan oedemen en blaasjes, de wond breekt open en scheidt vloeistof af. Het bovenbeen zwelt op.
Onderzoek van de afgescheiden vloeistof toont geen aanwijzing voor bacteriën. De chirurg vermoedt een intolerantie van het gebruikte heupmateriaal en raadt een nieuwe operatie aan.
Verschillende therapieën om de klachten op te lossen en ook immuuntherapie hebben geen effect. De patiënt gebruikt inmiddels verschillende homeopathische medicijnen en kruidenmiddelen, maar zonder effect.
Mesologisch onderzoek: Het mesologisch onderzoek wees op een lymfatische stoornis, die terug te voeren was op een oude Herpes-Zoster-infectie (gordelroos). Hierdoor ontstond een nierdysfunctie, zowel in haar uitscheidingsfunctie, als mechanisch (verzakking). De medicijnen die de patient tot nu toe neemt zijn te zwaar en belasten de nier nog meer.
Therapie: Er wordt een homeopathisch en een ayurvedisch middel voorgeschreven. Tevens wordt de nier osteopathisch gemobiliseerd. Daarnaast wordt de patiënt aangeraden op dagelijks 1,5 liter water te drinken.
Resultaat: Na 8 weken scheidt de wond geen vloeistoffen meer af en begint te genezen. De zwelling van het bovenbeen neemt duidelijk af. Na drie maanden in de wond volledig genezen.